FORVALTNINGSDATABASEN

SENTRUM POLITISTASJON (Orgnr. 879531942)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 879531942
Navn/foretaksnavn: SENTRUM POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 492
Forretningsadresse: Hammersborggata 12, 0181 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.