FORVALTNINGSDATABASEN

OSLO POLITIDISTRIKT (Orgnr. 961398142)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 961398142
Navn/foretaksnavn: OSLO POLITIDISTRIKT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 3660
Forretningsadresse: Grønlandsleiret 44, 0190 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 57420

Lenker til interne ressurser