FORVALTNINGSDATABASEN

GAMVIK POLITIHUS (Orgnr. 880728822)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 880728822
Navn/foretaksnavn: GAMVIK POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: , 9770 MEHAMN
Forretningskommune: GAMVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 501, 9917 KIRKENES
Registrert dato: 03-05-1999
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.