FORVALTNINGSDATABASEN

STATENS HAVARIKOMMISJON (Orgnr. 881143712)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 881143712
Navn/foretaksnavn: STATENS HAVARIKOMMISJON
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 54
Forretningsadresse: Sophie Radichs vei 17, 2003 LILLESTRØM
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 213, 2001 LILLESTRØM
Registrert dato: 13-10-1999
Næringskode: 84.1299973 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 8053

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet