FORVALTNINGSDATABASEN

STATENS HAVARIKOMMISJON (Orgnr. 974625784)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974625784
Navn/foretaksnavn: STATENS HAVARIKOMMISJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 54
Forretningsadresse: Sophie Radichs vei 17, 2003 LILLESTRØM
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 213, 2001 LILLESTRØM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.1299973 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet