FORVALTNINGSDATABASEN

KONFLIKTRÅDET INNLANDET (Orgnr. 886074972)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 886074972
Navn/foretaksnavn: KONFLIKTRÅDET INNLANDET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Storgata 1, 2408 ELVERUM
Forretningskommune: ELVERUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 372 Vestad, 2403 ELVERUM
Registrert dato: 23-09-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sikt id-nummer: 56736

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet