FORVALTNINGSDATABASEN

KONFLIKTRÅDENE (Orgnr. 986074465)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986074465
Navn/foretaksnavn: KONFLIKTRÅDENE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 129
Forretningsadresse: Mariboes gate 13, 0183 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2111 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 23-09-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 13670

Lenker til interne ressurser