FORVALTNINGSDATABASEN

KONFLIKTRÅDET AGDER (Orgnr. 886075472)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 886075472
Navn/foretaksnavn: KONFLIKTRÅDET AGDER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Tordenskjolds gate 16, 4612 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 744, 4666 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 23-09-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sikt id-nummer: 56733

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet