FORVALTNINGSDATABASEN

NAMSFOGDEN I OSLO (Orgnr. 888894942)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 888894942
Navn/foretaksnavn: NAMSFOGDEN I OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 135
Forretningsadresse: Pilestredet 19, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2104 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 10-11-2005
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.