FORVALTNINGSDATABASEN

NAMSFOGDEN I TRONDHEIM (Orgnr. 888908072)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 888908072
Navn/foretaksnavn: NAMSFOGDEN I TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Brattørkaia 13B, 7010 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6043 Torgarden, 7434 TRONDHEIM
Registrert dato: 14-11-2005
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sikt id-nummer: 56730

Lenker til interne ressurser