FORVALTNINGSDATABASEN

BJØRGVIN FENGSEL (Orgnr. 890286712)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 890286712
Navn/foretaksnavn: BJØRGVIN FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 129
Forretningsadresse: Olav Bjordals veg 63, 5111 BREISTEIN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2444 Solheimsviken, 5824 BERGEN
Registrert dato: 18-09-2006
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet