FORVALTNINGSDATABASEN

ØSTFOLD POLITIHUS (Orgnr. 893736492)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 893736492
Navn/foretaksnavn: ØSTFOLD POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 204
Forretningsadresse: Rådmann Siras vei 8, 1712 GRÅLUM
Forretningskommune: SARPSBORG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 73, 1701 SARPSBORG
Registrert dato: 12-02-2009
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.