FORVALTNINGSDATABASEN

ØST POLITIDISTRIKT (Orgnr. 974760584)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760584
Navn/foretaksnavn: ØST POLITIDISTRIKT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 2203
Forretningsadresse: Vestveien 16, 1423 SKI
Forretningskommune: NORDRE FOLLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 3390, 1402 SKI
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 57421

Lenker til interne ressurser