FORVALTNINGSDATABASEN

STATENS BARNEHUS ÅLESUND (Orgnr. 913365267)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 913365267
Navn/foretaksnavn: STATENS BARNEHUS ÅLESUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Parkgata 3A, 6003 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1353, 6001 ÅLESUND
Registrert dato: 15-03-2014
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.