FORVALTNINGSDATABASEN

NAMSFOGDEN I ÅLESUND (Orgnr. 913367340)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 913367340
Navn/foretaksnavn: NAMSFOGDEN I ÅLESUND
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Nedre Strandgate 50/n3. etg, 6005 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1353, 6001 ÅLESUND
Registrert dato: 15-03-2014
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.