FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER KANTINE NYDALEN (Orgnr. 914063469)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914063469
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER KANTINE NYDALEN
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Gullhaug Torg 4A, 0484 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 26-08-2014
Næringskode: 56.290 - Kantiner drevet som selvstendig virksomhet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.