FORVALTNINGSDATABASEN

TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET (Orgnr. 914459265)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914459265
Navn/foretaksnavn: TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: Rådhusgata 23, 0158 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 720 Sentrum, 0106 OSLO
Registrert dato: 22-11-2014
Næringskode: 69.100 - Juridisk tjenesteyting
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 57409

Lenker til interne ressurser