FORVALTNINGSDATABASEN

TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET (Orgnr. 977218187)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 977218187
Navn/foretaksnavn: TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: 3. Etasje/nRådhusgata 23, 0158 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 720 Sentrum, 0106 OSLO
Registrert dato: 06-02-1997
Næringskode: 69.100 - Juridisk tjenesteyting

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.