FORVALTNINGSDATABASEN

BARNEHUSET OSLO (Orgnr. 915477380)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 915477380
Navn/foretaksnavn: BARNEHUSET OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 32
Forretningsadresse: Skippergata 31, 0154 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 03-06-2015
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet