FORVALTNINGSDATABASEN

OSLO POLITIDISTRIKT HELIKOPTERTJENESTE (Orgnr. 915477526)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 915477526
Navn/foretaksnavn: OSLO POLITIDISTRIKT HELIKOPTERTJENESTE
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Taraldrudveien 2-4, 1412 SOFIEMYR
Forretningskommune: NORDRE FOLLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 03-06-2015
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.