FORVALTNINGSDATABASEN

OSLO POLITIDISTRIKT RYTTERKORPSET (Orgnr. 915477895)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 915477895
Navn/foretaksnavn: OSLO POLITIDISTRIKT RYTTERKORPSET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 29
Forretningsadresse: Myntgata 5, 0151 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 03-06-2015
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.