FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER POLITIHUSET GRØNLAND (Orgnr. 917830630)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917830630
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER POLITIHUSET GRØNLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 19
Forretningsadresse: Grønlandsleiret 44, 0190 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 05-10-2016
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.