FORVALTNINGSDATABASEN

MOSS STATENS BARNEHUS (Orgnr. 918198814)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 918198814
Navn/foretaksnavn: MOSS STATENS BARNEHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 23
Forretningsadresse: Welhavens gate 2A, 1530 MOSS
Forretningskommune: MOSS
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 15-12-2016
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.