FORVALTNINGSDATABASEN

OSLO POLITIDISTRIKT UTLENDINGSAVSNITTET (Orgnr. 918519297)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 918519297
Navn/foretaksnavn: OSLO POLITIDISTRIKT UTLENDINGSAVSNITTET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 100
Forretningsadresse: Schweigaards gate 15B, 0191 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 06-02-2017
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.