FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER GRÅLUM (Orgnr. 919023937)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 919023937
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER GRÅLUM
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Rådmann Siras vei 8, 1712 GRÅLUM
Forretningskommune: SARPSBORG
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 20-05-2017
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.