FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER LILLESTRØM (Orgnr. 919024232)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 919024232
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER LILLESTRØM
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Jonas Lies gate 20, 2000 LILLESTRØM
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 20-05-2017
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.