FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER FREDRIKSTAD (Orgnr. 919042095)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 919042095
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER FREDRIKSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Gunnar Nilsens gate 25, 1607 FREDRIKSTAD
Forretningskommune: FREDRIKSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 24-05-2017
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.