FORVALTNINGSDATABASEN

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) KUNDER OG BEREDSKAP MOSS (Orgnr. 919784164)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 919784164
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) KUNDER OG BEREDSKAP MOSS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 19
Forretningsadresse: Solgaard skog 15, 1599 MOSS
Forretningskommune: MOSS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2014, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 24-10-2017
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.