FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER SANDNES (Orgnr. 919815108)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 919815108
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER SANDNES
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Gjesdalbakken 7, 4306 SANDNES
Forretningskommune: SANDNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 30-10-2017
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.