FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER SAUDA LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 919815698)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 919815698
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER SAUDA LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Kyrkjegata 2, 4200 SAUDA
Forretningskommune: SAUDA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 30-10-2017
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.