FORVALTNINGSDATABASEN

BYREMO POLITISTASJON (Orgnr. 920501818)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920501818
Navn/foretaksnavn: BYREMO POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Audnedalsveien 4417, 4529 BYREMO
Forretningskommune: LYNGDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 514 Lundsiden, 4605 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 27-02-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.