FORVALTNINGSDATABASEN

NAMSFOGDEN I INNLANDET (Orgnr. 920611389)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920611389
Navn/foretaksnavn: NAMSFOGDEN I INNLANDET
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Vangsvegen 143, 2321 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 14, 2201 KONGSVINGER
Registrert dato: 15-03-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.