FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER ØKOKRIM (Orgnr. 920710581)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920710581
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER ØKOKRIM
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2C, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 11-04-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.