FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER MANDAL POLITISTASJON (Orgnr. 920710662)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920710662
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER MANDAL POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Bryggegata 2, 4514 MANDAL
Forretningskommune: LINDESNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 11-04-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.