FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER BYGLAND, EVJE OG HORNES LENSMANNSKO (Orgnr. 920710700)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920710700
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER BYGLAND, EVJE OG HORNES LENSMANNSKO
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Verksvegen 4, 4735 EVJE
Forretningskommune: EVJE OG HORNNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 11-04-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.