FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER ÅMLI LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 920710794)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920710794
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER ÅMLI LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Negardskleiva 4, 4865 ÅMLI
Forretningskommune: ÅMLI
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 11-04-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.