FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER TRANDUM LEIR (Orgnr. 920710867)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920710867
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER TRANDUM LEIR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: , 2054 MOGREINA
Forretningskommune: ULLENSAKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 11-04-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.