FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER KRIPOS (Orgnr. 920710913)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920710913
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER KRIPOS
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Brynsalléen 6, 0667 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 11-04-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.