FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER VENNESLA OG IVELAND LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 920711006)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920711006
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER VENNESLA OG IVELAND LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Torsbyvegen 16, 4700 VENNESLA
Forretningskommune: VENNESLA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 11-04-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.