FORVALTNINGSDATABASEN

ÅFJORD LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 920745938)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920745938
Navn/foretaksnavn: ÅFJORD LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Joakim Brevolds allé 11, 7170 ÅFJORD
Forretningskommune: ÅFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-04-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.