FORVALTNINGSDATABASEN

RISSA LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 920745989)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920745989
Navn/foretaksnavn: RISSA LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Rådhusveien 20, 7100 RISSA
Forretningskommune: INDRE FOSEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-04-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.