FORVALTNINGSDATABASEN

TRONDHEIM LUFTHAVN LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 920746039)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920746039
Navn/foretaksnavn: TRONDHEIM LUFTHAVN LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Lufthavnveien, 7502 STJØRDAL
Forretningskommune: STJØRDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 3, 7501 STJØRDAL
Registrert dato: 18-04-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.