FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER ÅLESUND POLITISTASJON (Orgnr. 921012195)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921012195
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER ÅLESUND POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Nedre Strandgate 50, 6005 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 16-06-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.