FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER ØKSNES (Orgnr. 921235054)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921235054
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER ØKSNES
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Rådhusgata 8, 8430 MYRE
Forretningskommune: ØKSNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-08-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.