FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER FAUSKE (Orgnr. 921235127)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921235127
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER FAUSKE
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Storgaten 83, 8200 FAUSKE
Forretningskommune: FAUSKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-08-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.