FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER MOSJØEN (Orgnr. 921235275)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921235275
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER MOSJØEN
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Skjervgata 41, 8656 MOSJØEN
Forretningskommune: VEFSN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-08-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.