FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER LILLEHAMMER (Orgnr. 921235364)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921235364
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER LILLEHAMMER
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Storgata 129, 2615 LILLEHAMMER
Forretningskommune: LILLEHAMMER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-08-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.