FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER SEL/OTTA (Orgnr. 921235410)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921235410
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER SEL/OTTA
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Ola Dahls gate 3B, 2670 OTTA
Forretningskommune: SEL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-08-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.