FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER VINSTRA (Orgnr. 921235445)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921235445
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER VINSTRA
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Nedregata 1, 2640 VINSTRA
Forretningskommune: NORD-FRON
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-08-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.