FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER ELVERUM (Orgnr. 921235658)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921235658
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER ELVERUM
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Elvarheimgata 10A, 2408 ELVERUM
Forretningskommune: ELVERUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-08-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.